Reference

Novostavba RD Slavětín

7

Název akce: Novostavba RD Slavětín 
Číslo zakázky: 1053
Kategorie: Novostavby, Zemní a výkopové práce
Místo: Slavětín
Zahájení: říjen 2022
Dokončení: prosinec 2023
Investor: Strategy One Invest s.r.o.

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena tato novostavba dvou rodinných domů o dvou bytových jednotkách v obci Slavětín v Ústeckém kraji. Předmětem zakázky byla nejen výstavba rodinných domů, jejich napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, ale také realizace oplocení a zpevněných ploch v okolí domů.

Obě novostavby byly vystavěny tradiční technologií s důrazem na delší životnost jako těžké zděné bungalovy se sedlovou střechou.

Výstavba byla zahájena zemními a výkopovými pracemi a zhotovením jednostupňových betonových základových pasů. Na monolitické pasy navazuje konstrukce základů z prefabrikovaných dílců s výztuží, štěrkové lože s položeným odvětráváním a vrstva monolitické základové desky.

Veškeré obvodové a vnitřní nosné i nenosné konstrukce byly provedeny z tvárnic Heluz. Otvory v obvodových stěnách byly překlenuty nosnými systémovými překlady Heluz a částečně také železobetonovým překladem, který zároveň tvoří železobetonový věnec.

Dřevěný příhradový vazník krovu byl uložen na železobetonovém věnci. Na střechách pak můžeme nalézt betonovou střešní krytinu šedé a červené barvy dle přání investora. Vnitřní omítky byly realizovány jako hladké štukové a sádrové. Obvodové stěny byly zatepleny EPS s následným natažením omítky v barvě a provedení na přání investora. Část fasády byla také obložena lepeným kamenným obkladem.

V obou objektech jsme zrealizovali anhydritové podlahy, kterým předcházela pokládka systémových tepelněizolačních desek pro následné položení podlahového vytápění s tepelným čerpadlem. Instalována byla také krbová kamna na tuhá paliva a retenční nádrž se vsakem. V koupelnách byla provedena vodotěsná izolační stěrka s následnou pokládkou keramických dlažeb. Také v podlahách v přízemí byla položena hydroizolace z asfaltových pasů bránící průniku vlhkosti do objektu. Nechybí ani plynotěsná protiradonová a tepelná izolace.

Závěrem byly po položení vnitřních podlahových krytin provedeny finální terénní úpravy, výstavba parkovacích stání, zpevněných ploch pro terasy, chodníky a oplocení.

 

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7