Reference

Sanace Myslíkova Praha

7

Název akce: Sanace Myslíkova Praha
Číslo zakázky: 1019
Kategorie: Sanace staveb, Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: březen 2021
Dokončení: květen 2022
Investor: RaV PropCo Rentals II. s.r.o.

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena velmi zdařilá sanace pro našeho klienta v centru Prahy.

Provedeny byli sanační opatření v 1.NP a 1.PP, kde se mimo jiné nacházel i prostor restauračního zařízení a jeho zázemí a tak bylo nezbytné naplánovat a přizpůsobit prováděné práce s ohledem na co nejmenší omezení provozu restaurace. Nejprve byla navrhnuta a instalována speciální konstrukce na míru, která byla následně opatřena zakrývacími foliemi k zabránění průniku prachu a špíny do zbylé části restaurace. Toto netradiční zajištění tak umožnilo podniku plynulý provoz i v průběhu prováděných prací. Následně došlo k demontáži topných těles a příslušenství a odstranění části degradovaných omítek, které byli narušeny vlhkostními projevy. Ve vnitřních prostorách objektu byla provedena liniová injektáž a zdivo opatřeno novými sanačními omítkami s následnou povrchovou úpravou v provedení a barvě na přání našeho klienta.

Součástí prováděných prací byla také instalace nových svodů dešťových vod do dvorní vpusti.

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7