Reference

Bytový komplex Nesypka – rekonstrukce povrchů

7
Název akce: Výměna pochozích vrstev venkovních komunikačních ploch a navazujících obkladů domů
Číslo zakázky: 1038
Kategorie: Komunikace, Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: červen 2022
Dokončení: listopad 2022
Investor: SVJ U Nesypky, Praha 5

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena tato rekonstrukce spočívající ve výměně pochozích vrstev venkovních ploch a jejich navazujících obkladů. Celkem přes 160 m2 lepené a přes 140 m2 dlažby na terče bylo vyměněno v tomto uzavřeném bytovém komplexu v Praha Smíchov, kde přímo pod ním vede hluboko pod zemí Strahovský tunel a to hned ve dvou jeho částech. Původní povrchové plochy zde byly již vlivem času a povětrnostních podmínek značně degradovány a poškozeny a v místech podzemních garáží docházelo také k zatékání dešťových vod.

Bylo tedy nutné začít s kompletním odstraněním degradovaných pochozích vrstev, kde stávající betonová lože byla vyrovnána novým betonovým souvrstvím a následně byly provedeny dilatační spáry. Součástí prováděných prací bylo také osazení nových podlahových vpustí, vytvoření koridoru s položením elektrických odporových kabelů proti námraze a v dilatačních spárách byla uložena prověšená bandáž napojená na hydroizolační stěrku.

Následně byla položena nová keramická dlažba, celoplošně lepená a vyspárovaná bílou spárovací hmotou v provedení a barvě tak, aby co nejvíce respektovala původní vzhled povrchů. Parkovací stání na pozemku bylo vymezeno rozdílným odstínem keramické dlažby. V části nad podzemními garážemi byla provedena také úprava povrchů a položena nová hydroizolace k zamezení zatékání dešťových vod s respektem k původní nivelitě povrchu. Byli zde také osazeny nové vpusti s napojením na hydroizolaci. Závěrem byla položena nová keramická dlažba na terče v provedení a barvě na přání investora.

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7