KOSTKA stav

Komunikace

7

Výstavba komunikací je nedílnou součástí naší činnosti, ať už se jedná o silnice, chodníky, technické komunikace apod. Provádíme jak výstavbu nových tak i rekonstrukci stávajících komunikací. Zajišťujeme kompletní dodávku, včetně zemních prací, zhotovení nových konstrukčních vrstev, pokládku obrubníků a dlažeb všech typů, rektifikaci povrchových znaků, pokládku živičných povrchů. Vlastníme i příslušnou mechanizaci pro provádění těchto staveb, jako jsou příkopové válce, vibrační desky, silniční válec apod. Základem naší práce je důsledná analýza podkladů, včetně předložení návrhů optimálního řešení. Vždy bereme v potaz i dopad na okolní prostředí. Práce jsme schopni zajistit i s potřebnými povoleními, jako je návrh a vyřízení DIO, záborů.

Kontaktní osoba: Martin Tyšer +420 724 244 489
martin.tyser@kostkastav.cz