KOSTKA stav

Inženýrské
sítě

7

Zajišťujeme kompletní provedení inženýrských sítí pro rozvody energetické a vodohospodářské infrastruktury.

V rámci naší činnosti provádíme:

  •  opravy, rekonstrukce a výstavbu nových vodovodních řádů a přípojek až po připojení do nemovitosti (výkopem nebo protlakem) včetně osazení vodoměrných šachet a napojení na vodoměr
  • sanace, rekonstrukce a výstavbu nových dešťových, splaškových a tlakových kanalizačních stok z klasických materiálů (zděných, kameninových) i nových materiálů (PVC, PP, PE, beton), včetně výkopu kanalizačních přípojek a osazení revizních šachet
  • realizace přeložek, oprav a nových vedení plynovodu včetně přípojek
  • přeložky a nové vedení veřejného osvětlení a elektrické sítě nízkého napětí
  • drenážní a odvodňovací systémy, osazení retenčních a vsakovacích objektů

 

Vlastní kapacitou zajišťujeme veškeré související zemní, zednické, přípravné, projekční i geodetické práce, kolaudace, součinnost s obecními a státními institucemi, s vlastníky a správci sítí i se správci komunikací.

Kontaktní osoba: Pavel Tomáš

+420 777 776 748
pavel.tomas@kostkastav.cz