KOSTKA stav

Demoliční
práce

7
  • Odstraňování budov i objektů větších rozměrů, i na klíč
  • Kompletní zbourání objektů
  • Vytřídění stavebního odpadu a naložení k odvozu
  • Ukládka na skládce, popř. k recyklaci
  • Veškeré práce jsou prováděny našimi proškolenými zaměstnanci s patřičnými zkušenostmi a oprávněním

Práce jsou prováděny těmito stroji:

Fotogalerie

Stroje a zařízení

7