KOSTKA stav

Jádrové
vrtání

7

Vrtání provádíme ve všech typech stavebních materiálů, zejména pak v betonových a železobetonových konstrukcích, v kameni a cihlách. Řezání provádíme také ve všech typech stavebních materiálů.

Stěnové řezání se používá pro vytvoření přesných stavebních otvorů zejména pro zvětšení oken, dveří, průhledů, otvorů pro VZT, pro vytvoření otvorů pro zdviže, schodiště a pro vytvoření instalačních šachet. Dále se používá pro odřezávání starých schodišť, balkonů, atik, pro řízené demoliční práce a pro vyřezávání stěn a stropů.

Lanové řezání je technologie vhodná zejména pro řezání silně vyztužených železobetonových konstrukcí (mostů, přehrad, vodojemů, krytů CO), odstraňování konstrukcí, dělení na menší bloky, nebo podřezávání domů za účelem hydroizolace.

Řezání řezačem spár se využívá v případě řezání do vodorovných ploch, jako jsou podlahy ve výrobních halách, dopravní komunikace a jiné. Dále pak pro vytvoření dilatačních spár.

Kontaktní osoba: Pavel Podaný +420 601 328 779  info@kostkastav.cz

Jádrové vrtání je vysoce přesná, bezotřesová a bezprašná technologie. Jádrové vrtání se dá použít i v zařízeném interiéru nebo v případech, kdy je potřeba vrtat do již zhotovené fasády. Vrty je možné provádět až do délky cca. 10 metrů ( spřahování konstrukcí ) a průměru od 8mm do 1000 mm.

Jádrové vrtání využívaná zejména pro rozvody:

 •  Voda
 • Topení
 • Plyn
 • Elektrorozvody
 • Vzduchotechnika (digestoře a rekuperace)
 • Klimatizace
 • Komíny
 • Počítačové sítě
 • Kanalizace – vrtání skruží, vytvoření kynety

Dále se tato technologie využívá pro

 • Kotvení strojů
 • Zkušební vrty a odběr vzorků
 • Prostupy pro světlovody
 • Pro prostupy pro technologické rozvody
 • Otvory pro vlepování výztuže – chemické kotvení
 • prostupy  konstrukcemi pro následné vrtání mikropilot
 • vrtání odvodňovacích prostupů – mosty, střechy