KOSTKA stav

Projekční
činnost

7

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu architektonické studie, po zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Projekt zpracováváme včetně všech technických částí-architektonicko-stavebního řešení, konstrukčně-stavebního řešení se statickým posouzením.
Projekt dále obsahuje řešení technického zařízení budov (zdravotechnika – vodovod/kanalizace), projekt vytápění a chlazení s posudkem energetické náročnosti budovy, projekt vzduchotechniky, projekt požárně bezpečnostního řešení a elektro projekt řešící silnoproudé a slaboproudé rozvody, datové a audiovizuální řešení a případný projekt zabezpečení. Trendem poslední doby je chytrá elektroinstalace, kterou taktéž umíme navrhnout dle přání zákazníka.
Ke každému investorovi, ať již soukromníkovi, či organizaci přistupujeme individuálně, tak aby výsledný návrh byl dle veškerých přání a požadavků a vedl k plné spokojenosti.
Na přání zákazníka, či na vyžádání dotčených orgánů, lze k projektové dokumentaci navíc zpracovat další dílčí části (3D vizualizace, studie oslunění, studie zastínění, hluková studie atd.)