KOSTKA stav

Sanace

7

Nabízíme Vám naše mnohaleté zkušenosti s prováděním sanací objektů a s komplexním řešením vlhkostních projevů.
Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Dle zjištění z měření a sond zpracujeme podrobnou projektovou dokumentaci sanačních prací, které posléze zrealizujeme. Dle provedeného projektu jsou patrné použité metody a rozsah prací, což je důležité pro nacenění. Naši odborníci Vám navrhnou nejlepší možné řešení, s přihlédnutím na účel používání a finanční možnosti. Provádíme všechny druhy sanací, jako jsou (mechanické podřezávání, chemické clony pomocí tlakových a krémových injektáží liniových i plošných, rubové injektáže, dodatečné hydroizolace na bázi bitumenů, či polymercementu a sanační omítky a štuky, včetně silikátové výmalby.