reference

Petřín

7

Název akce: Petřín
Číslo zakázky:
Kategorie:
Místo:
Zahájení: srpen 2018
Dokončení: duben 2019
Investor: Armáda ČR

Popis realizace:

Pod vedením Firmy Kostka stav s.r.o. se provedly sanace historického objektu na Petříně, kde byly vyhrabány odkopy a odvody zemních vod pomocí drenáží. Pro sběr zemních vod a dešťové vody se osadila retenční nádrž. Součástí prací byla pokládka žulové dlažby, obrub a rekonstrukce části komunikace s novým podložím a asfaltovým povrchem.

bazén kolovraty

reference

fotky z realizace

7