KOSTKA stav

Development

7

Vlastní
projekty

Aktivně vyhledáváme budoucí možné projekty, ať již nové lokality, nebo revitalizace stávajících nevyužívaných objektů. V případě nových lokalit zpracujeme architektonické řešení budoucích lokalit v součinnosti s obcí a odborníky. Klademe důraz na vytvoření kvalitního funkčního prostoru pro žití plného zeleně. U revitalizace stávajících objektů se snažíme začlenit nevyužívané objekty a vtisknout jim nový život. Celý projekt od získání zaměření, až po prodej, řídí a financuje firma KOSTKA stav s.r.o.

  • Rezidence Lipová – kompletní projekt stavebních pozemků – inženýrské sítě, komunikace
  • Sedmdomů – Projekt výstavby moderních řadových domů v poklidné lokalitě na okraji města Kladna.
Kostaka stav development - projekt sedm domů
Kostaka stav development - projekt sedm domů

Projekty pro
investory

Pro investory zařídíme zpracování a předložíme vhodné investiční záměry s návrhy řešení, kdy firma Kostka stav s.r.o. vede celý koncept od územního řízení, stavebního řízení, provedení stavby a následného prodeje.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Kostka