79 / 100

Kostka stav

development

7

vlastní
projekty

Aktivně vyhledáváme budoucí možné projekty, ať již nové lokality, nebo revitalizace stávajících nevyužívaných objektů. V případě nových lokalit zpracujeme architektonické řešení budoucích lokalit v součinnosti s obcí a odborníky. Klademe důraz na vytvoření kvalitního funkčního prostoru pro žití plného zeleně. U revitalizace stávajících objektů se snažíme začlenit nevyužívané objekty a vtisknout jim nový život. Celý projekt od získání zaměření, až po prodej, řídí a financuje firma Kostka stav s.r.o.

Kostaka stav development - projekt sedm domů
Kostaka stav development - projekt sedm domů

projekty pro
investory

Projekty pro Investory
Pro investory zařídíme zpracování a předložíme vhodné investiční záměry s návrhy řešení, kdy firma Kostka stav s.r.o. vede celý koncept od územního řízení, stavebního řízení, provedení stavby a následného prodeje.

Kontaktní osoba: Petr Kostka