KOSTKA stav s.r.o.

Dotace

7

Pořízení Technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě

KOSTKA stav s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022242

Realizujeme projekt na pořízení technologie na zpracování druhotných surovin, který přispěje ke zvýšení kvality a kvantity poskytnutých služeb, nárůstu odběratelů a objemu jimi odebíraných služeb, zvýšení přidané hodnoty podniku, rozšíření působnosti společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výměna strojního vybavení společnosti KOSTKA stav s.r.o

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017595

Díky poměrně rychlému růstu realizujeme projekt na obměnu našich strojů za ekologičtější variantu. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předmětem předkládaného projektu je výměna technologií, které vykazují především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty) a zvyšující se spotřebu ostatních provozních kapalin. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také k snížení energetické náročnosti (snížení CO2), úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení technologií do začínajícího podniku KOSTKA stav s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017934

Díky poměrně rychlému růstu realizujeme projekt na pořízení kompaktního pásového rypadla, které přispěje ke zvýšení kvality a kvantity poskytnutých služeb, nárůstu odběratelů a objemu jimi odebíraných služeb, zvýšení přidané hodnoty podniku, rozšíření působnosti společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.