Kostka stav s.r.o.

dotace

7
evropska unie scaled

POřízení Technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě

kostka stav s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.

Realizujeme projekt na pořízení technologie na zpracování druhotných surovin, který přispěje ke zvýšení kvality a kvantity poskytnutých služeb, nárůstu odběratelů a objemu jimi odebíraných služeb, zvýšení přidané hodnoty podniku, rozšíření působnosti společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

evropska unie scaled

POřízení stacionárního jeřábudo začínajícího podniku kostka stav s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.

Díky poměrně rychlému růstu realizujeme projekt na pořízení stacionárního jeřábu, který přispěje ke zvýšení kvality a kvantity poskytnutých služeb, nárůstu odběratelů a objemu jimi odebíraných služeb, zvýšení přidané hodnoty podniku, rozšíření působnosti společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

evropska unie scaled

Výměna strojního vybavení společnosti KOSTKA stav s.r.o

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017595

Díky poměrně rychlému růstu realizujeme projekt na obměnu našich strojů za ekologičtější variantu. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předmětem předkládaného projektu je výměna technologií, které vykazují především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty) a zvyšující se spotřebu ostatních provozních kapalin. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také k snížení energetické náročnosti (snížení CO2), úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

evropska unie scaled

Pořízení technologií do začínajícího podniku KOSTKA stav s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017934

Díky poměrně rychlému růstu realizujeme projekt na pořízení kompaktního pásového rypadla, které přispěje ke zvýšení kvality a kvantity poskytnutých služeb, nárůstu odběratelů a objemu jimi odebíraných služeb, zvýšení přidané hodnoty podniku, rozšíření působnosti společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.