Reference

Základní a Mateřská škola Doksy

7

Název akce: Základní a Mateřská škola Doksy
Číslo zakázky: 1012
Kategorie: Sanace staveb, Rekonstrukce, Demolice, Komunikace
Místo: Doksy
Zahájení: červen 2021
Dokončení: září 2022
Investor: Obec Doksy

Popis realizace:

Naší společností byla provedena tato rozsáhlá rekonstrukce základní a mateřské školy v Doksech u Kladna za bezmála 25 mil. Kč. První část rekonstrukce spočívala v přístavbě části budovy základní školy, kde vznikla jídelna a nové šatny. Druhá část obsahovala kompletní rekonstrukci přízemí a výstavbu dalšího podlaží budovy mateřské školy, kde vznikly nové moderní třídy a část s plochou pochozí střechou.

V suterénu budov a celém jejich okolí bylo nedříve nutné provést sanační opatření, jelikož zde docházelo k projevům zemní vlhkosti a zatékání podzemních vod, kterými byli vnitřní povrchy značně degradovány. Bylo nutné použití drenážního systému a zajistit tak odvedení podzemních vod do veřejné kanalizace. Na obvodových zdech objektu byla provedena liniová injektáž a zdivo opatřeno novými sanačními omítkami.

K nástavbě mateřské školy bylo nezbytně nutné zajistit po sundání střechy výrobu a osazení budovy speciální konstrukcí, která v průběhu prováděných prací chránila stavbu proti vlivům nepříznivého počasí. Součástí nástavby mateřské školy je také část objektu s pochozí střechou, která je navíc osazena několika světlovody vedoucími přímo do učebních tříd a poskytují tak dětem dostatek světelného komfortu uvnitř budovy. Celá stavba je navíc doplněna o 2 nové jednotky vzduchotechniky s rekuperací, která tak zajišťuje dostatek okysličeného vzduchu v učebnách a novou serverovnu pro zajištění bezproblémového chodu. Provedeny byli také kompletní terénní úpravy, včetně položení zámkové dlažby v okolí celého objektu. Na závěr byl objekt zateplen kontaktním zateplovacím systémem s omítnutím fasády doplněnou o cihelné pásky.

A jelikož se nám i tuto zakázku podařilo dokončit v termínu, mohli se žáci mateřské i základní školy vrátit zpět do svých lavic a tříd hned s počátkem školního roku. Nezbývá než popřát nejen všem dětem, ale i jejich rodičům a pedagogům, aby se jim v nových prostorách líbilo a budovy tak sloužily svému účelu ještě pro mnoho dalších generací.

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7