Reference

Škola SOU Vrapice, Švermov

7

 

Název akce: Škola SOU Vrapice, Švermov
Číslo zakázky: 0985
Kategorie: Novostavby, Rekonstrukce
Místo: Kladno
Zahájení: listopad 2020
Dokončení: leden 2022
Investor: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena rekonstrukce v rámci vysoutěžené veřejné zakázky detašovaného pracoviště SOU a PŠ v Kladně Vrapicích. Původní objekt postavený počátkem 20.století byl již od roku 2014 zcela uzavřený a nevyužívaný zejména pro svůj nevyhovující stav. Celá budova se navíc nachází v silně poddolovaném území.

V tomto objektu jsme provedli kompletní rekonstrukci 2.NP, sociálního zázemí (WC, koupelny), kotelny a přístavbu bezbariérové části, obsahující nový vstup včetně nově zbudovaného výtahu, jehož dodání a instalaci jsme provedli ve spolupráci s firmou KONE a.s. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že stávající stropní konstrukce (mezi 1.NP a 2.NP) neodpovídala předpokladu z PD. Došlo tak ke kompletní výměně této nevyhovující části, spočívající v odstranění staré konstrukce z dřevěných trámů a betonu a strop byl nově vybudován pomocí ocelových nosníků, trapézových plechů a železobetonových konstrukcí. Dále byly také zhotoveny nové rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky, topení a elektroinstalace, ale i k novému osvětlení prostorů a obložení novými obklady. V suterénu budovy došlo také k úpravě kotelny a výměně starých plynových kotlů za nové. Staré sádrokartonové příčky byly vybourány a nahrazeny novými, včetně instalace protipožárních a akustických podhledů v nově vzniklých učebnách.

Tato velmi zdařilá a náročná rekonstrukce tak dala objektu nový život, který bude sloužit svému účelu ještě po mnoho dalších generací.

bazén kolovraty

Reference

Fotky z realizace

7