Reference

Demolice a nová výstavba pavilonů MŠ Motyčín

7

Název akce: Demolice a nová výstavba pavilonů MŠ Motyčín
Číslo zakázky: 1050
Kategorie: Demolice, Rekonstrukce, Novostavby
Místo: Kladno
Zahájení: červenec 2022
Dokončení: říjen 2023
Investor: město Kladno

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena kompletní demolice a následná nová výstavba pavilonů a zázemí mateřské školy Motyčín v Kladně v hodnotě přes 53mil. Kč.

K Demolici objektu došlo zejména s ohledem na jeho energeticky a staticky nevyhovující stav včetně přítomnosti nevyhovujících lignátových desek s obsahem azbestu. Následná nová výstavba tak měla za cíl zejména nižší energetické nároky, nižší provozní náklady a tím tak přispět i k ochraně životního prostředí. Předmětem demolice a následné výstavby byli 2 ze 4 pavilonů MŠ se zázemím, včetně spojovacích krčků mezi jednotlivými pavilony. Zbývající pavilony MŠ již byli zrekonstruovány v předcházejících letech.

Ještě před samotným zahájením demolice bylo nutné objekt odpojit od všech inženýrských sítí, odstranit vnitřní nenosné příčky a veškeré výplně otvorů. Materiály s obsahem azbestu bylo nutné odstranit za dodržení přísných podmínek specializovanou firmou. Jednotlivé objekty tak byly opláštěny vzduchotěsnou ochranou, díky které vzniklo uzavřené kontrolované pásmo s podtlakem, ve kterém bylo použito speciální zařízení pro stabilizaci azbestových částic při demolici lignátových desek. Po odstranění nebezpečného odpadu, byl zbytek objektu vč. základů demolován za pomocí těžké techniky.

Následovala nová výstavba základových pasů a základových desek se zastavěnou plochou přes 1000m2 a dilatací mezi jednotlivými pavilony. Na vytvrzené základy byla položena hydroizolace pro střední radonový index s následnou ochranou geotextílií. Svislé nosné konstrukce byly navrženy z páleného voštinového zdiva, stejně tak jako vnitřní příčky. Střešní nosné konstrukce byly realizovány ze strunobetonových, dutinových, předem předpínaných prefabrikátů. V celém objektu bylo také realizováno podlahové vytápění s napojením na TČ a byla položena skladba podlah z keramické dlažby, linolea a místy koberce a nechyběli ani sádrokartonové podhledy. Samozřejmostí byla i větrací jednotka s rekuperačním výměníkem, nové výplně všech otvorů a realizace zateplení budovy minerální vatou a fasádou v barvě a provedení na přání investora. Střešní konstrukce byla vymezena atikami s plochou skladbou a zasypána říčním kamenivem.

Tato velmi zdařilá výstavba byla závěrem doplněna terénními úpravami a okolí objektu tak bylo uvedeno do původního stavu. Celý objekt byl navíc realizován tak, aby bylo možné v budoucnu využít možnost přístavby o další podlaží.

 

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7