Reference

Demolice – vila Barrandov

7

098Název akce: Demolice – vila Barrandov
Číslo zakázky: 0706
Kategorie: Demolice, Autodoprava
Místo: Praha
Zahájení: říjen 2016
Dokončení: listopad 2016
Investor: Soukromý investor

Popis realizace:

Naše společnost KOSTKA stav s.r.o. realizovala jako jednu z prvních zakázek od svého založení právě tuto demolici historické vily na pražském Barrandově z r.1930.

Čtyřpatrová vila byla postavena jako jedna z prvních při výstavbě vilové čtvrti na pražském Barrandově pro manželku Jindřicha Vojáčka, vrchního rady československých drah a hudebního skladatele. Historie této vily je však protkána hned několika milníky a mimo jiné se zde v roce 2006 natáčel film „Kráska v nesnázích“.

V pozdějších letech ale už objekt pouze chátral a stále více se na něm podepisoval zub času. Když jsme pak v roce 2016 přistoupili k demolici objektu, byl již zcela zaplněn komunálním odpadem a tak bylo nejdříve nutné všechen odpad vyklidit a roztřídit. Následně byly demontovány veškeré výplně otvorů a odstraněny nenosné konstrukce. Na závěr došlo pomocí těžké techniky také k demontáží zbývajícího nosného monolitického železobetonového skeletu budovy. Veškerá stavební suť byla následně odvezena a ekologicky zlikvidována.

 

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7