reference

VDJ
Hrdlořezy

7

Název akce: Rekonstrukce areálu VDJ Hrdlořezy
Číslo zakázky: 923
Kategorie:
Místo: Praha
Zahájení:červenec 2019
Dokončení: listopad 2019
Investor: A.K.U.P.I. CB spol s.r.o.

Popis realizace:

V rámci rekonstrukce VDJ Hrdlořezy jsme prováděli rekonstrukci vozovky, včetně přilehlých parkovacích ploch. Práce spočívaly v kompletním odstranění stávajících komunikací, a to i s konstrukčními vrstvami vozovky a odstraněním nevhodných podkladů. Následně probíhalo zhotovení nových vrstev – zemin, štěrkodrtí, pokládka obrubníků do betonového lože a příprava komunikace před pokládkou živičného povrchu. V poslední řadě jsme provedli zadláždění parkovacích ploch a terénní úpravy kolem nových vozovek.

bazén kolovraty

reference

fotky z realizace

7