Reference

VDJ
Hrdlořezy

7

Název akce: Rekonstrukce areálu VDJ Hrdlořezy
Číslo zakázky: 923
Kategorie: Demolice, Inženýrské sítě, Novostavby, Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení:červenec 2019
Dokončení: listopad 2019
Investor: A.K.U.P.I. CB spol s.r.o.

Popis realizace:

V rámci rekonstrukce VDJ Hrdlořezy byla naší společností KOSTKA stav s.r.o. provedena rekonstrukce vozovky, včetně přilehlých parkovacích ploch.

Práce spočívaly v kompletním odstranění stávajících komunikací, a to i s konstrukčními a podkladovými vrstvami vozovky. Následně probíhalo zhotovení nových vrstev – zemin, štěrkodrtí, pokládka obrubníků do betonové lože a příprava komunikace na pokládku živičného povrchu.

V poslední řadě bylo provedeno zadláždění parkovacích ploch a terénní úpravy v okolí nově zbudované komunikace.

bazén kolovraty

Reference

Fotky z realizace

7