Reference

TR Rokycany

7

Název akce: TR Rokycany – obnova 110kV  
Číslo zakázky: 978
Kategorie: Rekonstrukce, autodoprava, demolice, novostavby, zemní práce,
Místo: Rokycany
Zahájení: listopad 2020
Dokončení: duben 2022
Investor: ČEZ Distribuce a.s.

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena tato rozsáhlá rekonstrukce trafostanice v Rokycanech pro ČEZ Distribuce a.s. ve spolupráci s Eltodo a.s. a Energovod cz a.s.

V celém areálu probíhaly rozsáhlé demolice stávajících objektů a následná výstavba nových, včetně výstavby několika trafostanic, domků ochrany a stavby základních konstrukcí pilířů a sloupů. V závěrečné fázi proběhly také rozsáhlé terénní úpravy, včetně výstavby komunikací, chodníků, oplocení a osvětlení.

bazén kolovraty

Reference

Fotky z realizace

7