Reference

VZ Výstavba seníku – ZOOkoutek Malá Chuchle

7

Název akce: VZ Výstavba seníku – ZOOkoutek Malá Chuhle
Číslo zakázky: 1031
Kategorie: Zemní práce, Novostavba, Rekonstrukce, Demolice
Místo: Praha
Zahájení: březen 2022
Dokončení: srpen 2022
Investor: Lesy hl. m. Prahy

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla v rámci vysoutěžené veřejné zakázky provedena demolice a následná výstavba nového seníku pro Lesy hl. m. Prahy v areálu ZOOkoutek Malá Chuchle.

O tom, že se umíme přizpůsobit i tak trochu netradičním podmínkám by vám mohli vyprávět naši nový spolupracovníci v podobě muflonů a daňků. Výstavba nového seníku probíhala právě na pomezí dvou výběhů pro muflony a daňky a tak bylo nejdříve nutné zajistit provizorní oplocení částí výběhů a zajistit tak jejich bezpečnost, ale i co největší komfort v průběhu prováděných prací.

Nejdříve bylo nutné provést demolici stávajícího objektu, který již nejen díky degradaci povětrnostními vlivy, ale i rozměry a kapacitou nevyhovoval všem stávajícím potřebám obyvatel obou výběhů. Následovalo vykopání základů včetně vylití základových pasů a základové desky vyztužené železobetonovou konstrukcí na kterou byla následně vystavěna dřevěná konstrukce nového seníku, včetně provedení zámečnických a klempířských prvků, klecí, schodiště, pojezdu dveří a okapů.

Lepší přístupnost seníku i odvod dešťových vod v přímém okolí budovy byla zajištěna vybudováním chodníků z lomového kamene (adezitová dlažba) a osazení dvěmi nádržemi o velikosti 10m3 na sběr dešťových vod.

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7