Reference

Demolice – MŠ Rynholec

7

Název akce: Demolice MŠ Rynholec
Číslo zakázky: 1070
Kategorie: Demolice, Rekonstrukce
Místo: Rynholec
Zahájení: červen 2023
Dokončení: září 2023
Investor: Obec Rynholec

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena tato částečná demolice objektu mateřské školy v obci Rynholec v hodnotě 4,5mil. Kč. Původní dvoupodlažní budova (1PP a 1NP) sloužila v minulosti zejména jako jídelna a kuchyně MŠ.

Stavba vznikla již v sedmdesátých letech minulého století a tak se není čemu divit, že celá nadzemní část stavby vznikla jako montovaná, prefabrikovaná systémem tesco, jež byl v této době hojně využíván. Tato sendvičová prefabrikovaná panelová konstrukce však obsahovala konstrukční desky s tepelnou izolací jež obsahovaly nebezpečný azbest. K zakázce tedy bylo nutné přistupovat s maximální opatrností i s ohledem na fakt, že se nacházela v těsné blízkosti budovy mateřské školy. Naštěstí již naše společnost má s tímto nebezpečným odpadem a jeho likvidací bohaté zkušenosti a celá demolice tak proběhla hladce, bez ohrožení zdraví okolí i našich spolupracovníků.

Ještě před samotnou demolicí však bylo nutné vystavět nový areálový el. rozvaděč v 1PP a následně mohlo dojít k odpojení původního el. rozvaděče a veškerých inženýrských sítí (vody, kanalizace a plynu). Došlo také k demontáži zařizovacích předmětů ZTI, koncových prvků elektro, vytápění, vnitřních rozvodů IS, oken a dveří. Budova byla opláštěna vzduchotěsnou ochranou plachtou, díky které vzniklo uzavřené kontrolované pásmo s podtlakem, ve kterém bylo použito speciální zařízení pro stabilizaci azbestových částic při demolici.

Východní strana budovy, propojovací chodba areálu a nové kuchyně, která navazovala na původní jídelnu byla dodatečně zateplena a opatřena fasádou. Nad původním 1PP byla provedena izolace a zateplení a byl realizován náhradní pultový krov se střešní krytinou z modifikovaných pasů tak, aby mohl být v případě potřeby v budoucnosti snadno rozebrán a nebránil tak možným přístavbám objektu.

 

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7