Reference

Komunikace a inženýrské sítě – Rezidence Lipová

7

Název akce: IS Rezidence Lipová
Číslo zakázky: 1005
Kategorie: Komunikace, inženýrské sítě, development, Novostavby
Místo: Družec
Zahájení: září 2022
Dokončení: květen 2023
Investor: KOSTKA stav s.r.o.

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena tato novostavba vlastního developerského projektu v obci Družec. Hlavním předmětem této výstavby byla zejména parcelace 9 stavebních pozemků, jejich napojení na inženýrské sítě, pokládka nové komunikace včetně realizace parkovacího stání a veřejného osvětlení.

Před započetím prací bylo nejprve nutné vytyčit veškeré stávající inženýrské sítě a poté byly provedeny výkopové práce sestávající v odstranění zpevněných ploch, odstranění ornice a několika výkopů rostlé zeminy. Následně byly uloženy rozvody veškerých inženýrských sítí, které byli řádně zasypány a celý povrch byl řádně zhutněn.

Položeny byly také obrubníky a zámková dlažba a v ústní vjezdu byla zbudována opěrná zeď.  Následovalo vytvoření stěrkového podloží, které bylo řádně zhutněno a závěrem pokryto vrstvou asfaltu ve spolupráci se společností Strabag a.s.. Samozřejmostí bylo i vytvoření několika parkovacích stání a instalace veřejného osvětlení.

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7