Reference

VZ chodník Tuchoměřice

7

Název akce: VZ chodník Tuchoměřice
Číslo zakázky: 1028
Kategorie: Sanace staveb, Rekonstrukce
Místo: Tuchoměřice
Zahájení: březen 2022
Dokončení: červenec 2022
Investor: obec Tuchoměřice

Popis realizace:

V rámci vysoutěžené veřejné zakázky byla naší společností KOSTKA stav s.r.o. zhotovena výstavba nového chodníku, včetně opěrné zdi a instalace veřejného osvětlení v obci Tuchoměřice.

Nejprve došlo k vytyčení stavby a skrývky zeminy, včetně provedení výkopových prací. Do zhotoveného výkopu byla vylita základová betonová deska, na níž byla následně vystavena opěrná zeď ze ztraceného bednění, které bylo provázáno ocelovou výztuží a vylito betonovou směsí. Nezbytné bylo také vyřešení odvodnění svahu a přilehlých pozemků pomocí štěrkových vsaků dešťových vod. Na štěrkové podloží byla položena zámková dlažba a stavba zakončena instalací veřejného osvětlení.

Touto výstavbou došlo v obci Tuchoměřice k propojení dvou částí obce a s tím spojenému významnému ovlivnění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v tomto nepřehledném úseku.

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7