Reference

Komunikace a inženýrské sítě – Tuchlovice

7
Název akce: Tuchlovice – V Úvoze – komunikace a IS
Číslo zakázky: 1029
Kategorie: Komunikace, inženýrské sítě
Místo: Tuchlovice
Zahájení: únor 2022
Dokončení: duben 2023
Investor: soukromý investor

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla zhotovena tato novostavba komunikace a napojení na inženýrské sítě v obci Tuchlovice.

Ještě před započetím prací sloužil prostor nově vzniklé komunikace pouze jako nezpevněná travinou zarostlá polní cesta a louka. Nyní po dokončení této zakázky se zde však nachází pojízdná novostavba komunikace v délce 110m, obratištěm a přípojkami pro 3 budoucí stavební parcely.

Vozovka byla provedena jako asfaltová v sířce 3,5m  – 5m s betonovými obrubami a byly zde zhotoveny přípojky na vodovod, splaškovou i dešťovou kanalizaci, rozvody NN a veřejného osvětlení.

Stavba však zasahovala do pozemků chráněných ložiskových území a při návrhu a realizaci stavby tak bylo nutné dbát požadavků dotčených norem. Při realizaci stavby byla také nalezena v určité hloubce na části pozemku podzemní skládka a tak i s touto komplikací jsme se museli úspěšně vypořádat.

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7