Reference

Komunikace a inženýrské sítě – Družec

7

Název akce: Družec – U koupaliště – vybudování komunikací a technické infrastruktury
Číslo zakázky: 0994
Kategorie: Komunikace, inženýrské sítě
Místo: Družec
Zahájení: únor 2021
Dokončení: březen 2022
Investor: Rezidence Družec s.r.o.

Popis realizace:

V loňském roce byla naší společností KOSTKA stav s.r.o. v obci Družec dokončena tato zakázka realizována v rámci developerského projektu. Předmětem zakázky bylo zbudování nové komunikace a inženýrských sítí pro 15 stavebních parcel určených k budoucí výstavbě rodinných domů.

Ještě před započetím prací bylo nutné provést geologický průzkum a vytyčení všech inženýrských sítí. Následovaly rozsáhlé terénní úpravy a výkopové práce, během kterých byly zrealizovány i přeložky stávajících inženýrských sítí. Poté mohli být teprve položeny nové inženýrské sítě a podkladní povrch tvořený z štěrkodrtě a kameniva byl upraven a zhutněn. Na takto upravený povrch byl aplikován infiltrační postřik, podkladní asfaltový beton, spojovací postřik a asfaltový beton obrusný.

Kompletní komunikace tak byla zbudována v šířce 5m a délce 313m s jednostranně vedeným chodníkem šířky 1,5m. V prostoru komunikace vzniklo také úvraťové obratiště umožňující otáčení vozidel, které bylo dimenzováno pro vozidla HZS a pro svoz komunálního odpadu a závěrem bylo instalováno také veřejné osvětlení.

 

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7