Reference

VZ Rekonstrukce chodníků Královice 

7

Název akce: VZ Rekonstrukce a novostavba chodníků Královice
Číslo zakázky: 1064
Kategorie: Novostavby, Zemní a výkopové práce, Rekonstrukce
Místo: Královice
Zahájení: duben 2023
Dokončení: září 2023
Investor: Obec Královice

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla provedena tato nová výstavba a rekonstrukce chodníků, včetně rekonstrukce autobusových zastávek v obci Královice v hodnotě necelých 8mil.Kč.

Stávající stav před započetím prací neodpovídal potřebám jeho současného využití a z hlediska bezpečnosti pohybu chodců byl zcela nevyhovující a nezaručoval jejich bezpečný pohyb.

Cílem realizace této zakázky byla tedy zejména rekonstrukce stávajících ploch chodníků, které byly na mnoha místech již vlivem povětrnostních vlivů značně poškozené a nesourodé, ať už se jednalo o použitý materiál, nebo jejich rozměry. V některých místech chodník i zcela chyběl a tak pro zvýšení bezpečnosti pohybu pěších v obci proběhla jeho výstavba.

Zcela zrekonstruován byl i prostor autobusových zastávek. Navržen byl také nový přechod pro chodce a proběhla úprava odvodnění, zpevněných ploch a zeleně. Celý úsek byl také doplněn o dopravní značení a doplněno bylo i veřejné osvětlení. Celá výstavba proběhla v souladu s ohledem na ráz a historii obce a např. v místech  navazujících na most přes Bakovský potok byl povrch proveden z kamenné drobné dlažby v souladu se stávající kamennou dlažbou použitou v této části obce.

 

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7