Představujeme

Rokycany – monolitické železobetonové konstrukce pro transformátory

7

Rádi bychom vám představili ojedinělý projekt betonáže, který se vymyká běžným postupům. Realizace pohledové monolitické stěnové konstrukce s třemi stranami o výšce téměř 10 metrů v jediném pracovním cyklu představuje mimořádný počin. Běžně se v rámci jednoho pracovního cyklu betonuje do výšky maximálně 4 metrů, výjimečně do 6 metrů. Tento projekt však překračuje standardy díky kombinaci použití pohledového betonu a výšce 10m v jednom pracovním cyklu.
Volba této technologie byla motivována potřebou vybudování stání pro transformátory o napětí 110 kV, s ohledem na současné normy společnosti ČEZ. Jedná se o nekonvenční přístup, který si klade za cíl splnit specifické požadavky.

Jako první se pojďme podívat na trochu teorie

Monolitické pohledové železobetonové konstrukce představují metodu výstavby, kde se beton odlévá přímo na staveništi do speciálně připraveného bednění. Tento postup umožňuje, aby byla vnější plocha betonu esteticky atraktivní a mohla sloužit jako definitivní vnější povrch. Díky flexibilitě této technologie lze realizovat širokou škálu architektonických návrhů, což otevírá cestu k tvorbě unikátních a moderních konstrukcí různých geometrických tvarů.

Rizika spojená s realizací:

Vady betonu: mohou zahrnovat vzduchové bubliny, kaverny, neboli betonářská hnízda, trhliny, nerovnosti a nežádoucí zbarvení.

Nedokonalé bednění: může způsobit protékání, nestabilitu, nevhodnou texturu povrchu, nebo v krajním případě kolaps celé konstrukce bednění při vkládání betonu.

Nesprávná aplikace technologie: špatně zvolená skladba nebo konzistence betonu, chybné vibrování, nevhodná doba zrání, nesprávná receptura betonu, či nesprávné ošetření povrchu.

Klíčové technologické postupy:

  1. Příprava: Zahrnuje návrh konstrukce, výběr betonu a bednění, konstrukci bednění a umístění výztuže.
  2. Lití betonu: Obnáší dopravu, ukládání, vibrování a zhutnění betonu pro odstranění vzduchu.
  3. Ošetření betonu: Zajištění optimální teploty a vlhkosti, ochrana před povětrnostními vlivy a finální povrchová úprava.

Materiály a povrchové úpravy:

Beton: Používají se směsi s vysokou pevností, jemnou zrnitostí, vhodnou barvou a konzistencí.

Bednění: Výběr materiálu bednění ovlivňuje finální vzhled betonu. Používá se dřevo, ocel, plast, nebo sklolaminát.

Výztuž: Musí být umístěna tak, aby neovlivňovala estetiku finálního povrchu.

Povrchové úpravy: Beton může zůstat v surovém stavu nebo být upraven broušením, leštěním, tmelením, nátěry a impregnací.

Výhody a nevýhody:

Mezi hlavní výhody patří vysoká flexibilita, esteticky příjemný povrch, vysoká pevnost, odolnost, stabilita konstrukcí a rychlá a efektivní výstavba. Tato technologie sebou však nese i určité nevýhody. Mezi ty patří zejména vyšší náklady na materiál a práci, vyšší nároky na kvalitu provedení a riziko vzniku vad betonu.

Pojďme zpátky do Rokycan

Unikátnost projektu spočívá v realizaci pohledového betonu v takto významné výšce jako jednolitého celku. Výška téměř 10m v jediném pracovním cyklu je opravdu ojedinělá. Úspěšnému dílu předcházela precizní příprava. Ke zdárnému výsledku přispělo perfektně zvládnutá geometrie a těsnost bednění, které musí vydržet tlak 2,5 atmosféry a striktní dodržování technologického postupu pro hutnění betonu určeného pro pohledové účely. V našem případě jsme použili beton XA2 XC2 XF3 C30/37. Děkujeme společnosti INSTAV BAU s.r.o. za bezproblémovou dodávku betonu. Finální povrch pohledového betonu byl následně ošetřen ochranným nátěrem. Jak se samotné dílo povedlo můžete vidět ve fotogalerii níže.

Fotky z akce

Rokycany – monolitické železobetonové konstrukce pro transformátory

7