Podporujeme

Trafostanice Rokycany – ČEZ Distribuce a.s.

7

Když jsme v roce 2020 stáli na počátku této zakázky pro investora ČEZ Distribuce a.s., rozhodně jsme nečekali, jak moc nám všem v KOSTKA stavu zpestří následující pracovní dny. Zakázka v celkové hodnotě více než 96 milionů korun spočívala v rekonstrukci trafostanice v Rokycanech jak po stavební, tak technologické stránce. Naše společnost zde zajišťovala kompletní stavební část za více než 52 milionů korun, kde jsme realizovali zejména:

  • Kompletní obnovu venkovní rozvodny R110kV
  • Monolitická železobetonová stanoviště pro transformátory a tlumivky
  • Železobetonové desky
  • Monolitické patky
  • Kabelové šachty a kabelovody
  • Výstavbu komunikací, oplocení a veř. osvětlení
  • Zhotovení dešťové kanalizace
  • Dodávku a montáž skladu požární techniky
  • Rekonstrukce v části hl. budovy
  • Demolice stávajících zděných objektů, patek, oplocení, kabelovodů, šachet a jímky

 

Při realizaci stavebních prací jsme spotřebovali více jak 200 mixů betonu (4.000 tun), přes 245.000 kg železa a celkem bylo postaveno 269 monolitických patek, 15ks patek HOK a 254ks patek POK

21 měsíců, 90 týdnů, 636 dnů a více jak 4.000 hodin naší odvedené práce stálo za dokončením této zakázky ve spolupráci s ELTODO a.s., Energovod cz a.s. a KLEMENT a.s. a i přes menší komplikace v podobě covidových opatření a nepřízně počasí se nám i tuto zakázku podařilo dovést do zdárného konce.

Dokončením této zakázky ale určitě nekončíme! Nejen díky skvělé spolupráci a oboustranné spokojenosti jsme byli společností ČEZ Distribuce a.s. následně osloveni, abychom se stali jedním z oficiálních dodavatelů staveních prací pro tuto společnost, čehož si samozřejmě velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.

fotky z akce

Trafostanice Rokycany – ČEZ Distribuce a.s.

7