Ze života firmy

Hilti ON!Track2

7

Jakožto rozvíjející se společnost zavádíme spoustu nových digitalizovaných mechanismů v Naší firmě a jejich nedílnou součástí je také ve spolupráci se společností Hilti systém správy majetku Hilti ON!Track2, který již delší dobu Naše společnost využívá.

Úspora času a aktuální přehled však nejsou jediným benefitem, který nám tento systém přinesl. Největším úspěchem je pro Nás zefektivnění a usnadnění práce Našich zaměstnanců a jejich pozitivní ohlasy na práci s tímto systémem a proto se již také nemůžeme dočkat rozšíření spolupráce o nový vylepšený systém Hilti ON!Track3, který Nám poskytne spousty nových možností jeho využití.

Systém však není vhodný jen pro stavební společnosti, ale i pro firmy v jakémkoliv jiném odvětví, které potřebují evidovat svůj majetek.