Představujeme

Tepelná izolace podlahy pomocí technologie Thermowhite

7

Tepelná izolace podlah v moderním domě

Pokládka podlahové izolace může být často náročným a frustrujícím úkolem. Hromady prořezů, složitá místa s křížením rozvodů od kanalizace až po elektriku – to vše může vést k problematickým místům, kde hrozí vznik tepelných mostů a dalších neduhů. Montáž pomocí klasických deskových izolací je v takových případech velmi obtížná a časově náročná.

Existuje však moderní řešení, které tyto problémy elegantně odstraňuje – technologie litých podlahových polystyrenů dodávaná například společnost Thermowhite. Tato inovativní metoda využívá „tekutý polystyren“, který dokonale vyplní všechny obtížně přístupné prostory a vytvoří souvislou izolační vrstvu bez rizika vzniku tepelných mostů.

Při realizaci našeho projektu luxusního domu jsme využili právě tuto technologii od společnosti Thermowhite. Nejen, že jsme se vyhnuli výše zmíněným problémům s klasickou izolací, ale tato technologie nám pomohla i v dalších oblastech. Aplikace „tekutého polystyrenu“ je rychlá, efektivní a poskytuje nejen vynikající izolační vlastnosti.

Pojďme si tuto technologii představit trochu podrobněji

Tekuté polystyreny představují v oblasti tepelné izolace průlom díky svému inovativnímu přístupu využívajícímu speciální směs polystyrenu, která se aplikuje litím přímo na staveništi. Tento systém je široce využíván při novostavbách i rekonstrukcích po celé Evropě již více než 20 let a nabízí řadu výhod oproti tradičním izolačním metodám.

Klíčové Výhody

ThermoWhite se vyznačuje výjimečnou tepelnou vodivostí (λ až 0,0444 W/mK), což je o více než 20 % lepší výkon ve srovnání s běžnými polystyrenovými deskami. Tato vlastnost zajišťuje efektivnější izolaci, což přináší uživatelům úspory na nákladech za energie.

Díky vysoké zatížitelnosti až 20 kN/m2 je ThermoWhite ideální i pro náročnější aplikace, jako jsou podlahy s vyšší provozní zátěží.

Další významnou výhodou je snížení kročejového hluku, což je klíčové pro zvýšení akustického komfortu v budovách bez použití konvenčních kročejových izolací

ThermoWhite také vykazuje rychlou a bezproblémovou aplikaci, která je možná i na nerovném podkladu, a umožňuje snadné řešení prostupů pro technické rozvody.

Použití přírodních minerálních surovin a recyklovaného polystyrenu zajišťuje výbornou ekologickou bilanci produktu. Tento materiál je 100 % recyklovatelný a neobsahuje zpomalovače hoření HBCD, což podtrhuje jeho environmentální přívětivost.

Máto i svá omezení a nevýhody

Přestože tato technologie nabízí mnoho výhod, existují i určitá omezení. Aplikace vyžaduje specializovanou firmu s patřičným vybavením a zkušenostmi, což může být limitující pro některé stavební projekty. Doba schnutí izolace může trvat až 48 hodin což může být v některých případech problém. Ale i s tím se dá něco udělat. Při použití akcelerátoru schnutí může být doba zkrácena na pouhých 12 hodin. Po aplikaci jsou také omezené možnosti pro dodatečné úpravy izolační vrstvy.

A kde všude můžeme tuto technologii využít?

Tato technoligie je vhodná pro široké spektrum aplikací, včetně šikmých střech, podkroví, podlah, kleneb, rovných střech, teras, sklepů, garáží a bazénů. Jeho univerzální použitelnost a schopnost adaptace na specifické požadavky projektů činí z této technologie vysoce preferované řešení.

Pojďme se podívat na náš projekt moderního domu

Pro náš projekt bylo zapotřebí nejprve správně připravit veškeré plochy. To zahrnovalo odstranění nečistot a srovnání všech rozvodů do správné výšky. Poté již byla aplikována samotná izolace. Pomocí speciálního podavače je na potřebná místa aplikován izolační materiál. Tento proces je velmi podobný lití betonu, s tím rozdílem, že zde je potřeba dbát na finální povrchovou úpravu. Izolace se musí nejprve udusat / stlačit a poté uhladit v požadované výšce pomocí speciálních hladítek. Pro náš luxusní dům jsme použili 91,6 m³ izolačního materiálu ThermiWhite WD100R a vyřešili tím úctyhodných 800 m² podlahové plochy. Výška izolace byla v různých patrech jiná dle potřeby od minimální povolené výšky 4,5cm až po 16 cm v suterénu. Celý dům byl hotový za čtyři dny. Po celé ploše byla ještě umístěna tenká vrstva parotěsné kročejové izolace. Na ni přijde konstrukce podjlahového vytápění která se zalije samonivelačním anhydridem o minimální tlouštce 43 mm nad horní hranu trubky podlahového vytápění. A finální vrstva je třívrstvá masivní lamelová podlaha celoplošně lepená určená pro podlahové vytápění. Na postup prací a finální výsledek se můžete podívat na fotkách pod článkem.

Závěr

Inovativní izolační systém ThermoWhite přináší řadu technických a ekologických výhod, které ho staví do čela moderních izolačních technologií. Jeho schopnost efektivně izolovat a zároveň chránit životní prostředí nabízí řešení, které je nejen výkonné, ale i přátelské k přírodě. To je nám velmi blízké a proto rádi v našich projektech využíváme tuto technologii, která dle nás posouvá standardy ve stavebnictví. Nakonec velké poděkování právě společnosti ThermoWhite za perfektní spolupráci.

Fotky z akce

Izolace podlahy Thermowhite

 

7