Představujeme

Moderní vytápění průmyslové haly s minimální uhlíkovou stopou

7

Vytápění průmyslové haly tepelnými čerpadly: Neuskutečněná vize s potenciálem

V rámci projektu výstavby rozsáhlé průmyslové haly v obci Velký Přítočno bylo zvažováno inovativní řešení vytápění – tepelná čerpadla TITAN. Tato technologie slibovala nejen výrazné snížení provozních nákladů oproti konvenčním plynovým kotlům, ale i minimalizaci ekologické stopy. Přestože tato koncepce nakonec nebyla realizována, stojí za to se na ni blíže podívat.

Ekologická volba: Tepelná čerpadla Blue Box TITAN s chladivem R290

Srdcem navrženého systému měla být tepelná čerpadla TITAN od společnosti Blue Box, která do České republiky dováží firma Blue Team. Tato zařízení vynikají vysokou energetickou účinností a minimálním dopadem na životní prostředí.
Klíčovou roli v jejich ekologickém provozu hraje chladivo R290 – přírodní propan s těmito vlastnostmi:

  • Nízký potenciál globálního oteplování (GWP = 3)
  • Nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP = 0)
  • Výborné termodynamické vlastnosti a vysoká energetická účinnost

Chladivo R290 nachází uplatnění v široké škále chladicích zařízení, od domácích spotřebičů až po průmyslové systémy.

Bezpečnostní aspekty R290

Je důležité zmínit, že R290 je vysoce hořlavý (hořlavina třídy A3). To vyžaduje specifická bezpečnostní opatření při manipulaci s ním a instalaci zařízení, ve kterých je použit. Bezpečnostní normy také stanovují limity pro maximální množství R290 v jednotlivých zařízeních.
Přes tato omezení představuje R290 slibnou ekologickou alternativu k běžným chladivům s vysokým dopadem na životní prostředí.

Technické parametry navrženého systému

Tepelné ztráty haly byly vypočítány na 420 kW. Na základě zamýšleného využití haly byly navrženy následující komponenty:

  • Tři tepelná čerpadla vzduch/voda o celkovém topném výkonu 380 kW pro vytápění skladovací části
  • Jedno tepelné čerpadlo vzduch/voda ö výkonu 70 kW pro administrativní část a ohřev teplé užitkové vody

Reverzibilní tepelná čerpadla TITAN s celkovým topným výkonem 450 kW byla navržena tak, aby v letních měsících dokázala halu i efektivně chladit.

Konstrukce a funkce tepelných čerpadel TITAN:

  • Ocelová konstrukce
  • Inverterové pístové kompresory optimalizované pro chladivo R290
  • Energeticky úsporné EC ventilátory
  • Speciálně navržené výměníky pro minimalizaci náplně chladiva
  • Funkce Multilogic pro optimalizaci provozu všech čtyř jednotek, zajištění plynulého provozu, zvýšení účinnosti a prodloužení životnosti systému

Závěr

Ačkoliv tato koncepce vytápění s využitím tepelných čerpadel TITAN nebyla v případě haly ve Velkém Přítočně realizována, ilustruje rostoucí potenciál a dostupnost ekologických a úsporných řešení pro vytápění i rozlehlých průmyslových objektů.

Tepelné čerpadlo Blue Box Titan Sky Hi HP Pro 9.2 určené pro administrativní část průmyslové haly

Tepelné čerpadlo Blue Box Titan Sky Hi HP Pro 20.4 určené pro skladovací část průmyslové haly

Technický návrh a veškerý support pro nás zajišťovala společnost Blue team s.r.o., která je výhradním dovozcem tepelných čerpadel a klimatizací italského výrobce Blue Box do České republiky.