Představujeme

Podpora Evropské unie zavítala až do Družce 

7

V období od 8.2.2021 do 27.2.2023 byl v naší společnosti KOSTKA stav s.r.o. realizován projekt s názvem „Pořízení Technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě KOSTKA stav s.r.o.“ v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny.

I stavební odpad může být užitečný

Cílem tohoto projektu bylo pořízení nízkouhlíkových technologií na zpracování druhotných surovin, které budou sloužit k efektivní recyklaci a zpracovávání stavebního odpadu, jenž může nadále sloužit jako druhotná surovina. Tyto recykláty jako jsou kamenivo a zemina je pak možné i nadále využívat např. do zásypů jako podkladní vrstvu. Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, jehož způsobilé výdaje činily 19.259.320 Kč a poskytnutá dotace byla ve výši 8.666.694 Kč. Za tyto finanční prostředky tak naše společnost KOSTKA stav s.r.o. pořídila hned 3 druhy technologií: Pásové rypadlo Volvo EC250, Mobilní čelisťový drtič Sandvik QJ241 a mobilní pásový třídič ANACONDA DF410.

Skoncujme s plýtváním

Hlavním přínosem je tak nejen rozšíření portfolia poskytovaných služeb naší společností a lepší konkurenceschopnost, ale také podpora v boji proti přetěžování životního prostředí a nadbytečnou spotřebou nerostných surovin.

Fotky z akce

Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin

7