reference

bytový dům Wuchterlova

7

Název akce: Bytový dům Wuchterlova
Číslo zakázky: 612
Kategorie: Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: srpen 2017
Dokončení: únor 2018
Investor: SVJ Starodružníci

Popis realizace:

Sanace sklepních prostor za pomoci vodorovných i plošných tlakových a krémových injektáží, spolu s náhradou starých degradovaných omítek za nové sanační. Dále byla provedena kompletní renovace a úprava venkovních prostor vnitrobloku tohoto domu. Byl proveden nový vstup do sklepních prostor, dodatečné odizolování stěn pod terénem ve vnitrobloku a následná úprava ploch dlažby včetně atypických dubových lavic, schodiště, zábradlí a pergoly.

reference

fotky z realizace

7