Reference

Bytový dům Vostrovská

7

Název akce: Bytový dům Vostrovská
Číslo zakázky: 1013
Kategorie: Rekonstrukce, Zemní práce, Komunikace
Místo: Praha
Zahájení: červen 2021
Dokončení: červen 2022
Investor: Bytové družstvo Vostrovská

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. bylo provedeno zhotovení kontaktního zateplovacího pláště objektu bytového domu v centru Prahy.

Jako první bylo nutné opravit nesoudržné části fasády osekáním a novým omítnutím a následně byly dle systému ETICS provedeny veškeré zateplovací prvky a detaily. Zateplení soklu objektu bylo provedeno pomocí extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm s finální povrchovou úpravou z omyvatelné mozaikové omítky v barvě a zrnitosti dle přání investora. Zateplení nad úrovní soklu bylo zhotoveno z šedého polystyrénového izolantu tl. 120 mm.

Součástí prováděných prací byla také kompletní výměna klempířských prvků, jako např. parapetů, okapů a dešťových svodů, úprava střešních konstrukcí, opravy a revize hromosvodů a provedení nového podbití střechy bytového domu.

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7