Reference

Novostavba tech. zázemí – Sokol Libeň

7

Název akce: Novostavba Sokol Libeň
Číslo zakázky: 1052
Kategorie: Novostavby, Zemní a výkopové práce, Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: září 2022
Dokončení: duben 2023
Investor: Tělocvičná jednota Sokol Libeň

Popis realizace:

Naší společností KOSTKA stav s.r.o. byla zrealizována tato novostavba technických prostor se zastavěnou plochou 55m2 a úprava nádvoří pro spolek „Tělocvičná jednota Sokol Libeň“ v centru Prahy.

Před zahájením stavby bylo nejprve nutné provést terénní úpravy a výkopové práce. Při výkopových pracích byly vykopány základové pasy, které se následně společně s deskou zalily betonem. Poté následovalo natavení izolace proti zemní vlhkosti.

V dalším kroku se provedlo armovaní a zabetonování základové desky.

Stěny byly vytvořeny z vyztužených prolévaných betonových tvárnic, které byly následně vylity betonem. Strop byl zhotoven jako keramický, systémem Porotherm ze stropních nosníků s výplní z keramických vložek MIAKO.

Na vnější stranu stěn byl aplikován lepený betonový obklad v barvě a provedení dle přání investora. Nově vzniklá technická místnost byla ze dvou stran následně zasypána zeminou, která byla zhutněna a osazena trávním porostem a celá stavba tak dokonale zapadla do okolního prostředí.

Součástí zakázky byla rovněž výstavba nového oplocení parkovacího stání, úprava zpevněných ploch a oprava opěrné zdi v severní části objektu.

 

bazén kolovraty
bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7