reference

nusle
schodiště

7

Název akce: Nusle schodiště
Číslo zakázky: 905
Kategorie: Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: duben 2019
Dokončení: červenec 2019
Investor: SVJ Horní 1486/7

Popis realizace:
Rekonstrukce společných prostor a schodiště bytového domu v Praze Nuslích. Rekonstrukce probíhala při běžném užívání domu a byly tedy zvýšené nároky na průběžný úklid a eliminace prachu a hluku vznikajícího při stavebních pracích. Provádělo se začištění elektroinstalace vedené po površích, opravy omítek s odstraněním starého olejového nátěru a nahrazení moderním nátěrem z polyuretanu. Dále byla provedena renovace schodiště včetně zábradlí. Podesty a mezipodesty všech schodišť byly demontovány na nosné prvky a byla provedena nová skladba podlah z izolace, betonu a finální dlažby.

reference

fotky z realizace

7