reference

přírodní divadlo
doksy

7

Název akce: Přírodní divadlo Doksy
Číslo zakázky: 933
Kategorie: Rekonstrukce
Místo: Doksy
Zahájení: srpen 2019
Dokončení: duben 2020
Investor: obec Doksy

Popis realizace:

Přivést přírodní divadlo zpět k životu byla opravdu radost. Ač to tak nevypadalo, přírodní divadlo tu již v dřívější době bylo, avšak čas a okolnosti způsobily, že divadlo zcela zaniklo. Celý prostor se musel vyčistit tak, aby se zachovalo co nejvíce stromů a zeleně. Proběhly zde četné terénní úpravy. Do areálu byla přivedena elektrika, voda a kanalizace. Vzniklo nově zázemí pro herce, toalety, stánek s občerstvením a pódium. V místě pro diváky byla položena dlažba a další sezení bylo vybudováno kaskádovitě ve tvaru respektující původní tvar terénu. Hlavním materiálem bylo dřevo a kámen, aby celkový vzhled zapadl do okolní přírody. Na konec se vysela travnatá plocha a vysadila zeleň. Vzniklo tak skvělé kulturní místo.

reference

fotky z realizace

7