Reference

Ravenská
schodiště

7

Název akce: Ravenská schodiště
Číslo zakázky: 803
Kategorie: Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: květen 2020
Dokončení: srpen 2020
Investor: Bytové družstvo Ravennská 318,319 a 320

Popis realizace:
Naše Firma KOSTKA stav s.r.o. provedla tuto zdařilou rekonstrukci schodiště v ul. Ravenská, Praha. Při rekonstrukci byla provedena výměna celkem šesti stávajících nevyhovujících venkovních schodišť do panelových bytových domů. Původní schodiště byla zhotovena v kombinaci ocelových válcovaných profilů a betonu a byla kompletně odstraněna a následně zhotovena nová betonová prefabrikovaná montovaná schodiště, které jsme instalovali na nově zbudované základy s napojením na stávající podesty. Rovněž byly provedeny také opravy dlažeb na podestách a napojení nového zábradlí na konstrukci stávajícího zábradlí.

Reference

Fotky z realizace

7