reference

ravenská
schodiště

7

Název akce: Ravenská schodiště
Číslo zakázky: 803
Kategorie: Rekonstrukce
Místo: Praha
Zahájení: květen 2020
Dokončení: srpen 2020
Investor: Bytové družstvo Ravennská 318,319 a 320

Popis realizace:
Byla prováděna výměna stávajících nevyhovujících venkovních schodišť do panelových bytových domů. Celkem proběhla výměna šesti schodišť, vždy po dvou na jeden vchod. Původní schodiště byla zhotovena v kombinaci ocelových válcovaných profilů a betonu, byla kompletně odstraněna a následně zhotovena nová betonová prefabrikovaná montovaná schodiště na nové základy s napojením na stávající podesty. Proběhly opravy dlažeb na podestách a bylo provedeno napojení nového zábradlí na zábradlí stávající.

reference

fotky z realizace

7