Reference

Výstavba hangáru – letiště Slaný

7

Název akce: Výstavba hangáru – letiště Slaný
Číslo zakázky: 1034
Kategorie: Zemní práce, Novostavba
Místo: Slaný
Zahájení: únor 2022
Dokončení: srpen 2022
Investor: Soukromý investor

Popis realizace:

Naše společnost KOSTKA stav s.r.o. se podílela na  novostavbě hangáru pro soukromého investora přímo v areálu letiště ve městě Slaný.

Hala o rozměru necelých 400m2 je postavena ze samonosné obloukové ocelové konstrukce, realizovaná ze segmentů MONTO, které jsou zhotoveny strojním vytlačením z antikorozně upraveného plechu a montáží v místě stavby. Hala je usazena na základových pasech a její celková výška po vrchol oblouku je 7,696 m.  Do pláště haly jsou také vsazena vjezdová vrata, manipulační vrátka, prosvětlovací polykarbonátové výplně a odvětrání.

Pro stavbu haly bylo nejprve nutné odstranit volně rostlé keře a jiné dřeviny, které se v místě stavby hojně nacházely a provést sejmutí ornice. Následně byli vyhloubeny rýhy pro základové pasy, na které byla vystavěna obvodová zídka ze ztraceného bednění s konstrukční výztuží a vylitá vrstvou výplňového betonu.

 Vnitřní plochu tvoří podklad z vrstvy hutněného makadamu na separační geotextilii, na který byla vylita základová deska z monolitického železobetonu s povrchovou úpravou leštěného betonu, jenž byl na závěr dilatován ve čtvercích o rozměru 6x6m.

Závěrem proběhli v okolí stavby drobné terénní úpravy a zhotovena zpevněná plocha ze zámkové dlažby v prostoru před samotnou halou.

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7