Reference

Výstavba protihlukové haly – linka D pražského metra

7

Název akce: Výstavba protihlukové haly – linka D pražského metra
Číslo zakázky: 1043
Kategorie: Zemní práce, Novostavba
Místo: Praha
Zahájení: září 2022
Dokončení: listopad 2022
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Popis realizace:

Naše společnost KOSTKA stav s.r.o. realizovala jako subdodavatel společnosti STRABAG a.s. výstavbu základů a protihlukové haly (ve spolupráci se společností HalyComp s.r.o.) sloužící k zastřešení a odhlučnění jámy pro výstavbu nové trasy pražského metra, linky D, poblíž budoucího umístění stanice metra Pankrác.

Zakázku za několik desítek milionů korun se nám podařilo zvládnout v téměř rekordním čase 2 měsíců a to i přes veškerou nepřízeň letošního podzimního počasí, se kterým jsme se museli v průběhu prováděných prací potýkat.

Před započetím prací však bylo nejdříve nutné zajistit vytyčení všech inženýrských sítí, skrývku zeminy a vykopání základových rýh, z nichž některé z nich právě kvůli blízkosti umístění inženýrských sítí musely být vykopány ručně. Vázání armovací výztuže bylo provedeno rovněž na míru daným potřebám přímo v místě staveniště a bylo nejen na ni využito přes 14tun železa. Následovalo vylití železobetonových monolitických patek neuvěřitelnými 350 tunami betonu.

Jednolodní protihluková hala o rozloze 403m3, jejíž ocelová konstrukce byla kotvena přímo do vytvořených monolitických železobetonových patek, byla po složení a ukotvení celé konstrukce také opatřena pláštěm tvořeným z PIR panelů. Závěrem byla hala mimo jiné vybavena i dvounosníkovým mostovým jeřábem s nosností neuvěřitelných 44tun a výškou zdvihu přes 40m.

Na svezení si ale budeme muset ještě chvilku počkat, dokončení a spuštění nové trasy pražského metra, linky D, je plánováno až na podzim roku 2029.

bazén kolovraty
Reference

Fotky z realizace

7